تولید کنندگان

سرویس بهداشتی

کاربران کتابخانه ملی اشیاء BIM در این بخش امکان بررسی، مقایسه و اعمال فیلتر بر روی محصولات مختلف سرویس بهداشتی را خواهند داشت تا مناسب ترین محصول برای پروژه خود را انتخاب و فایل نرم افزاری مربوط به آن محصول را دانلود کنند. برای تسهیل جست و جو، در قسمت پایین زیر مجموعه های محصولات سرویس بهداشتی ارائه شده است.