کتابخانه اشیاء مدل‌سازی اطلاعات ساخت (BIM)، بستری برای کارآمدسازی صنعت ساخت

مدل‌های BIM با استفاده از مجموعه‌ای از اشیاء پارامتریک از قبل ایجاد شده ایجاد می‌شوند، که اجزاء یا کامپوننت‌های مختلف تشکیل دهنده ساختمان، مانند دیوار، در، پنجره و سقف را مدل می‌نمایند. یک شئ BIM مدلی سه بعدی از اجزاء مورد استفاده در ساختمان یا پروژه عمرانی است که با توجه به مشخصه‌ها و ماهیت خاص هر یک از اجزاء ممکن است قابلیت تغییر و تنظیم مقدار در برخی از پارامترهای تعریف کننده آن وجود داشته باشد. به عنوان نمونه ممکن است برای یک شئ مورد استفاده...

نویسنده: دکتر امین الوانچی - مهندس امیر حسین یوسفی

دریافت فایل