خدمات توسعه مدل BIM اشیاء

مدل‌های BIM با استفاده از مجموعه‌ای از اشیاء پارامتریک از قبل ایجاد شده ایجاد می‌شوند، که اجزاء یا کامپوننت‌های مختلف تشکیل دهنده ساختمان، مانند دیوار، در، پنجره و سقف را مدل می‌نمایند. یک شئ BIM مدلی سه بعدی از اجزاء مورد استفاده در ساختمان یا پروژه عمرانی است که با توجه به مشخصه‌ها و ماهیت خاص هر یک از اجزاء ممکن است قابلیت تغییر و تنظیم مقدار در برخی از پارامترهای تعریف کننده آن وجود داشته باشد.

خدمات قابل ارائه به نشان‌های تجاری شامل ساخت مدل BIM محصولات آنها بر اساس استاندارد کتابخانه‌ی ملی اشیاء و بارگذاری بر روی وبگاه کتابخانه‌ی ملی اشیاء و همچنین ایجاد امکان قرار دادن لینک مربوط به هر مدل بر روی وبگاه آن نشان تجاری می‌باشد.

جهت هرگونه مشاوره و همکاری جهت توسعه مدل BIM اشیاء می‌توانید با ما تماس بگیرید.

شئ BIM چیست؟

مدل‌های BIM با استفاده از مجموعه‌ای از اشیاء پارامتریک از قبل ایجاد شده ایجاد می‌شوند، که اجزاء یا کامپوننت‌های مختلف تشکیل دهنده ساختمان، مانند دیوار، در، پنجره و سقف را مدل می‌نمایند. یک شئ BIM مدلی سه بعدی از اجزاء مورد استفاده در ساختمان یا پروژه عمرانی است که با توجه به مشخصه‌ها و ماهیت خاص هر یک از اجزاء ممکن است قابلیت تغییر و تنظیم مقدار در برخی از پارامترهای تعریف کننده آن وجود داشته باشد. به عنوان نمونه ممکن است برای یک شئ مورد استفاده در مدل کردن دیوار ساختمان قابلیت تنظیم پارامترهای ابعاد طول، عرض و ارتفاء دیوار و لایه‌های مختلف آن و همچنین تنظیم جنس برخی از لایه‌های دیوار وجود داشته باشد. زمانی که از یک شئ BIM در مدل‌سازی استفاده می‌شود، در حقیقت یک مصداق (Instance) مشخص از آن شئ BIM در مدل ایجاد شده است. این شئ مشخص، دارای پارامترهای قابل تنظیم مختص به خود خواهد بود. از طرف دیگر، با توجه به اینکه هر شئ BIM یک جزء یا کامپوننت مشخص از اجزاء ساختمان را مدل می‌کند، دارای ماهیت و مشخصه‌هایی است که در تمامی مصادیق آن یکسان است. به عنوان نمونه یک شئ پنجره یوپی‌وی‌سی دارای بخشی در نقش فریم از جنس یوپی‌وی‌سی و بخشی در نقش شیشه و از جنس شیشه است. پارامترهای مربوط به جنس فریم و جنس شیشه در تمامی مصادیق این شئ BIM مشترک است. در حقیقت هر شئ BIM یک خانواده یا فامیلی (Family) BIM را تشکیل می‌دهد که یک نوع مشخص از اجزاء ساختمانی را مدل می‌نماید. این اجزاء دارای مشترکاتی در بین بخش‌های مختلف تشکیل دهنده هر شئ و مشخصاتی قابل تنظیم در قالب پارامترهای مصادیق مختلف شئ هستند.

نمونه یک شئ BIM پنجره

جهت آشنایی بیشتر با فرایند ایجاد اشیاء BIM و کتابخانه اشیا می‌توانید از بخش مقالات پایگاه دانش، مقاله مربوطه را دانلود کنید.